Yus Gz is following

Yus Gz is not following anyone.