Adrenalin,Smoke is following

Adrenalin,Smoke is not following anyone.