2075 - 09 - 27 - Nepal Chautari 2019 Jan 11 - Friday

2075 - 09 - 27 - Nepal Chautari 2019 Jan 11 - Friday

antennafoundation

कर्णालीको शिर कैलाशदेखि भारतको गंगागसम्म पदयात्रा गरी कर्णाली नदीबारे अध्ययन गरेका पत्रकार रमेश भुषाल हामीसँग नेपाल चौतारीमा हुनुहुन्छ ।
उहाँसँग हामी उहाँको यात्रा तथा नेपालको पर्यटन र पदयात्राको महत्वबारे छलफल समेटेका …

Related tracks