اشارات نظر-شجریان-لطفی-بیات ترک

اشارات نظر-شجریان-لطفی-بیات ترک

ali ghavipanjeh

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
ه.الف سایه

Related tracks

See all