از غروب به جنوب

از غروب به جنوب

The Hermes & Alibaba Tafaghodi

از غروب به جنوب

شعر و آواز : علی بابا تفقدی
گیتار: ایان دلگادو
آهنگساز: علی بابا و ایان دلگادو
گرافیک: علی بابا
ظبط شده در استودیو انقلاب آبی
خیایان انقلاب، شهر تیوانا، مکزیکو

Related tracks

See all