Listen in app
Episod 130. Samtal med JACOB FRAIMAN

Episod 130. Samtal med JACOB FRAIMAN

”Jag har alltid haft en regel om att inte ta droger i fängelset”

Johan och Roger träffar Jacob Fraiman i ett samtal om beroende, tillfrisknande och kriminalitet.
Vi pratar om en rotlös barndom, om flykten från ett Chile…

Related tracks

We use cookies for various purposes including analytics and personalized marketing. By continuing to use the service, you agree to our use of cookies as described in the Cookie Policy.