"Nemishe" shahrokh - نمیشه" شاهرخ"

"Nemishe" shahrokh - نمیشه" شاهرخ"

aminvalian

نمیشه دل به هر کس داد
نمیشه از نفس افتاد
پرنده با پر بسته
نمیشه از قفس آزاد
نمیشه شب به شب خوابید
فقط کابوس وحشت دید
نمیشه در سکوت خود
صدای گریه رو نشنید
نمیشه غرق در غم بود
ولی از گریه رو گردوند
نمیشه تا ته آواز
فقط از …

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all