andsole_
andsole_

andsole_

Tokyo

We are andsole.

Guitar: FUKUDA Masayoshi
Bass: ORII Yuichiro
Drums: TONOURA Takeshi
Vocal and Guitar: TAKEDA Masaru
(L to R)