Assmi Hashim is following

Assmi Hashim is not following anyone.