اعدام، کاری از گروه «اختاپوس» با هنرمندی شاهین نجفی و مجید کاظمی

اعدام، کاری از گروه «اختاپوس» با هنرمندی شاهین نجفی و مجید کاظمی

Batebi

شب خسته ازیه تکرار روزمره/روز با تو تا طی شه این شب مسخره
یکی و گاهی می دیدیم و می گفتیم پدر/پدر ولی وقتی تا وقتی زنده س پدر/
بعد مادر موند و لباسای چرک مردم/من تو یه گله گرگ و تو کوچه ها گم/
سهم داداش از دنیامون اعتیاد …

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all