چشم‌انداز بامدادی سال ۱۴۰۰

چشم‌انداز بامدادی سال ۱۴۰۰

BBC Persian

برنامه رادیویی چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی فارسی، هر روز صبح از ساعت ۷ تا ۹ صبح به وقت تهران، از وبسایت فارسی بی‌بی‌سی، فرکانس‌های پخش ماهواره‌ای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی، فرکانس رادیویی ۱۱۷۲۷ عمودی بر روی ماهواره هاتبرد، …