Политически НЕкоректно с Петър Волгин от 15.01.2022

Политически НЕкоректно с Петър Волгин от 15.01.2022

BNR podcasts

В този епизод на "Политически НЕкоректно" с проф. д-р Дарина Григорова говорим за това до какво може да доведе все по-засилващото се напрежение между Русия и САЩ.
🎾 На различните проявления на "драмата Джокович" се спи…

Related tracks