Hur allvarligt är klimathotet – Lennart Bengtsson, Pär Holmgren, Sharon Jåma Hofvander

Hur allvarligt är klimathotet – Lennart Bengtsson, Pär Holmgren, Sharon Jåma Hofvander

Bokmässan

I detta seminarium samtalar två meteorologer med mycket olika uppfattningar om jordens uppvärmning och vad vi kan och bör göra åt den. LENNART BENGTSSON, professor i dynamisk meteorologi och aktuell med boken Vad händer …

Related tracks

See all