โ˜ฝ ๐‘ฉ๐’๐’•๐’‰ ๐‘ฉ๐’๐’…๐’Š๐’†๐’” ๐‘ช๐’๐’๐’—๐’† โ˜พ
โ˜ฝ ๐‘ฉ๐’๐’•๐’‰ ๐‘ฉ๐’๐’…๐’Š๐’†๐’” ๐‘ช๐’๐’๐’—๐’† โ˜พ

โ˜ฝ ๐‘ฉ๐’๐’•๐’‰ ๐‘ฉ๐’๐’…๐’Š๐’†๐’” ๐‘ช๐’๐’๐’—๐’† โ˜พ

Brno

โœบ โœบ
Swallowing the darkish liquid
One click
Two sips
Taking you further
Warm blue fabric
Humming round your body
Mild clove flavor
Softening tips of fingers
Press & hold the button in the ce…