BI Podcast - Outward Mindset ปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

BI Podcast - Outward Mindset ปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Brand Inside

หลายคนอาจได้ยินเรื่องของ Mindset กันมาพอสมควร ว่าเป็นเรื่องของ “วิธีการมองโลกและสภาพแวดล้อมรอบข้าง” ที่มีต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับโลกในยุคปัจจุบัน เมื่ออยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไม่ใช่ปรับแค่พฤติกรรมหรือปลายเหตุ แต…

Related tracks

See all