รู้จักนิสัยคนผ่าน DISC | MORNING CALL 13Sep2022

รู้จักนิสัยคนผ่าน DISC | MORNING CALL 13Sep2022

CREATIVE TALK podcast

คนเราแบ่งได้ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ เพื่อทำให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่น สำคัญที่สุดคือ เข้าใจแล้ว ยังไงต่อ!? ต้องปฏิบัติตนกับเขาอย่างไร

Related tracks

See all