เดินด้วยตัวเอง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ มี.ค. ๒๕๖๑ (610303B)

เดินด้วยตัวเอง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ มี.ค. ๒๕๖๑ (610303B)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

"ร่อนเร่ไปไม่ใช่ดี เที่ยวร่อนเร่ ไปเรียนที่โน้นที่นี่
บุญก็เจออาจารย์ดี
อกุศลให้ผล ก็เจอคนที่จะพาเราหลงทาง
ทางที่ดีที่สุด เรียนหลักให้ได้ แล้วเดินด้วยตัวเอง
แล้ววัดผลการปฏิบัติด้วยตัวเอง
ดูว่าที่ภาวนามานี้ ลดละกิเลสได้จร…

Related tracks

See all