چگونه در مقابل تبلیغات دروغین عادی سازی رژیم فریب نخوریم - (شماره 201) - کورش عرفانی

چگونه در مقابل تبلیغات دروغین عادی سازی رژیم فریب نخوریم - (شماره 201) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

چگونه در مقابل تبلیغات دروغین عادی سازی رژیم فریب نخوریم
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران – (شماره 201) - کورش عرفانی
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - 31 مه 2023
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دیدگاه در دسترس است
youtu.

Related tracks

See all