مراقب باشید کشورتان را نخرند و آواره تان نکنند - (شماره 206) - کورش عرفانی

مراقب باشید کشورتان را نخرند و آواره تان نکنند - (شماره 206) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

مراقب باشید کشورتان را نخرند و آواره تان نکنند
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران – (شماره 206) - کورش عرفانی
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - 07 ژوئن 2023
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دیدگاه در دسترس است
youtu.be/6hLoH

Related tracks

See all