در تدارک مبارزه ای که این بار پایانی جز سرنگونی رژیم آخوندی  نخواهد داشت -(شماره 244)-کورش عرفانی

در تدارک مبارزه ای که این بار پایانی جز سرنگونی رژیم آخوندی نخواهد داشت -(شماره 244)-کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

در تدارک مبارزه ای که این بار پایانی جز سرنگونی رژیم آخوندی نخواهد داشت
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران – (شماره 244) - کورش عرفانی
دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ - 31 ژوئیه 2023
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دیدگاه در د…

Related tracks

See all