تعطیلی کل کشور به دلیل ناتوانیِ رژیمِ از هم پاشیده - (شماره 245) - کورش عرفانی

تعطیلی کل کشور به دلیل ناتوانیِ رژیمِ از هم پاشیده - (شماره 245) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

تعطیلی کل کشور به دلیل ناتوانیِ رژیمِ از هم پاشیده
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران – (شماره 245) - کورش عرفانی
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - 01 اگوست 2023
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دیدگاه در دسترس است
youtu.be/5

Related tracks

See all