بن بست مطلق رژیم در ارائه ی خدمات حداقلی به مردم و ضرورت حذف آن - (شماره 246) - کورش عرفانی

بن بست مطلق رژیم در ارائه ی خدمات حداقلی به مردم و ضرورت حذف آن - (شماره 246) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

بن بست مطلق رژیم در ارائه ی خدمات حداقلی به مردم و ضرورت حذف آن
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران – (شماره 246) - کورش عرفانی
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ - 02 اگوست 2023
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دیدگاه در دسترس …

Related tracks

See all