تدارک هدایت و مسیر دهی به جنبش اعتراضی در موج دوم - (شماره 247) - کورش عرفانی

تدارک هدایت و مسیر دهی به جنبش اعتراضی در موج دوم - (شماره 247) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

تدارک هدایت و مسیر دهی به جنبش اعتراضی در موج دوم
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران – (شماره 247) - کورش عرفانی
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ - 03 اگوست 2023
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دیدگاه در دسترس است
youtu.be/9r

Related tracks

See all