برنامه کاوه آهنگر: خطرهای خارجی  برای جنبش اعتراضی داخل کشور - کورش عرفانی

برنامه کاوه آهنگر: خطرهای خارجی برای جنبش اعتراضی داخل کشور - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

برنامه کاوه آهنگر ۱۳ آبان ۱۴۰۱ – 04 نوامبر 2022 – دکتر کورش عرفانی
موضوع بحث و تحلیل دکتر کورش عرفانی در برنامه کاوه آهنگر این هفته، خطرهای خارجی برای جنبش اعتراضی داخل کشور است
به این برنامه توجه فرموده و تحلیل های ارا…

Related tracks

See all