تولید اجتماعی رهبر کاریست بر عهده نیروهای آگاه و فعال جامعه نه توده های مردم - (384) - کورش عرفانی

تولید اجتماعی رهبر کاریست بر عهده نیروهای آگاه و فعال جامعه نه توده های مردم - (384) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

تولید اجتماعی رهبر کاریست بر عهده نیروهای آگاه و فعال جامعه نه توده های مردم
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران - (شماره 384) - کورش عرفانی
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دیدگاه در دسترس است
youtu.be/OWDw8atAD8o

Related tracks

See all