برنامه کاوه آهنگر: جستجوی راهی برای یافتن جایگاهی مطمئن برای ایران آزاد در جهان در حال انتقال

برنامه کاوه آهنگر: جستجوی راهی برای یافتن جایگاهی مطمئن برای ایران آزاد در جهان در حال انتقال

تلویزیون دیدگاه

برنامه کاوه آهنگر ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - 22 سپتامبر 2023 - دکتر کورش عرفانی
بحث و تحلیل دکتر کورش عرفانی در برنامه کاوه آهنگر این هفته، پیرامون جستجوی راهی برای یافتن جایگاهی مطمئن برای ایران آزاد در جهان در حال انتقال است
⁨ل…

Related tracks

See all