برنامه ی ویژه ی سالروز تاسیس حزب ایران آباد و سال نو

برنامه ی ویژه ی سالروز تاسیس حزب ایران آباد و سال نو

تلویزیون دیدگاه

برنامه ی ویژه ی سالروز تاسیس حزب ایران آباد و سال نو
کورش عرفانی - کامران مهرپور- بیانگر دیدگاه های حزب ایران آبادد
در این برنامه علاوه بر داشتن نگاهی به تاریخچه ی حزب ایران آباد و بیانیه دفتر سیاسی به مناسبت نهمین سالگ…

Related tracks

See all