افزایش شمار مرگ و میر مردم ایران از طریق هوا و غذای آلوده و خطرات بزرگتر پیش رو

افزایش شمار مرگ و میر مردم ایران از طریق هوا و غذای آلوده و خطرات بزرگتر پیش رو

تلویزیون دیدگاه

افزایش شمار مرگ و میر مردم ایران از طریق هوا و غذای آلوده و خطرات بزرگتر پیش رو
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران - (شماره 326) - کورش عرفانی
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - 04 دسامبر 2023
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دی…

Related tracks

See all