برنامه ی کاوه ی آهنگر: تغییر واقعی در ایران به ساختارها بر می گردد نه به افراد - کورش عرفانی

برنامه ی کاوه ی آهنگر: تغییر واقعی در ایران به ساختارها بر می گردد نه به افراد - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

تغییر واقعی در ایران به ساختارها بر می گردد نه به افراد
برنامه کاوه آهنگر ۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۴ می 2024 - کورش عرفانی
لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش عرفانی: بحران ناشی از مرگ رئیسی و فرصت برای تغییر آینده ی ایران
short

Related tracks

See all