ducker
ducker

ducker

Hà Nội

Tôi là Duy, đơn giản, tôi là Duy?
Sinh ra rồi nợ Hà Nội một ân tình.
Producer yah yah =)))