پادکست نهم: لیبرالیزم مسیحی چیست؟

پادکست نهم: لیبرالیزم مسیحی چیست؟

ادوین کشیش آبنوس

لیبرالیزم مسیحی چیست؟
چه ویژگی هایی دارد؟
آیا می توان به همین سادگی، شخصی را که به گمان ما، باوری متفاوت از ما و کتاب مقدس دارد، لیبرال خواند؟

Recent comments

  • Soroush Edrissi Araghi
    Soroush Edrissi Araghi 

    ادوین جان، از کدام پژوهشگر صحبت کردید که ایلام هم ازش کتاب د…

     2y
Avatar

Related tracks

See all