پادکست شماره ۳۳: ماهیت کلیسا و اتحاد - کلیساهای کاتولیک و پروتستان

پادکست شماره ۳۳: ماهیت کلیسا و اتحاد - کلیساهای کاتولیک و پروتستان

ادوین کشیش آبنوس

در این پادکست که مهمان وب سایت فارسی کاتولیک هستم به همراه برادرم آگوستین، به گفتگو در باب ماهیت کلیسا و مفهوم و اتحاد در بین دو کلیسای کاتولیک و پروتستان پرداختیم.
در این گفتگو نگاهی گذرا به مفهوم کلیسا از منظر شوراهای …

Related tracks

See all