درس اول: در یک چشم به هم زدن

درس اول: در یک چشم به هم زدن

ادوین کشیش آبنوس

این مجموعه دروس در خصوص تصمیم های آنی صحبت می کند که شخص با داشتن کمترین داده ها، بهترین تصمیم را می گیرد. نویسنده این کتاب در تلاش است تا دلایل علمی را در این خصوص توضیح داده و این مسئله را از زوایای مختلف علمی و تجربی …

Related tracks

See all