در سینه ی من غمت هویداست

در سینه ی من غمت هویداست

erham

یا رب تو به کوه و دشت پیدا
در سینه ی من غمت هویدا
چشمت قمر شبان بیمار
ای نام تو نادی و منادی
دنیاست سرای ماتم و درد
باز آر مرا به آسمان ها

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all