Ermia - ارمیا
Ermia - ارمیا

Ermia - ارمیا

سن: ۳۱ سال
متولد: خمین - ایران
در آلمان زندگی‌ میکنه. از بچگی‌ دوستدار موسیقی‌ بوده ولی‌ موسیقی سنتی رو بیشتر از همه سبک‌های دیگردوست داره. ارمیا فوق لیسانس فلسفه رو از دانشگاه تهران گرفته. …