limitismmind
limitismmind

limitismmind

Nyke ȳdra daor gīmigon qilōni nyke. 🔭
Nyke ȳdra daor gīmigon skoriot nyke.⛥.
Nyke ȳdra daor gīmigon mirros. 🌎
Yn nyke gīmigon nyke ao. ♥
Nyke gīmigon ao issi. 🌈
Ao ūndegon issa se nyke ū…