Chiếc Lá Cuối Cùng (Đoàn Chuẩn) Quỳnh Lan

Chiếc Lá Cuối Cùng (Đoàn Chuẩn) Quỳnh Lan

Nhạc Việt

Em thời gian,
Sương gió phôi pha
Anh ngồi đây, anh nhớ tới em
Như cành khô trước lúc xa cây gọi lá.

Em thời gian,
Em có biết không?
Khi mùa đông
Đưa nắng qua sông
Để tình yêu giữa nước mênh mông gọi đò .

Tôi đ…

Related tracks

See all