ที่เราแย่เพราะโชคร้าย เขาสบายเพราะโชคดี?  | Podcast คนหน้าเงิน EP.023

ที่เราแย่เพราะโชคร้าย เขาสบายเพราะโชคดี? | Podcast คนหน้าเงิน EP.023

FinSpace

สรุปข้อคิดจากหนังสือแนวจิตวิทยาของ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ โดย Stock Vitamins

ลองมาสำรวจให้เท่าทันความคิดตัวเองและเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ตัดสินใจอะไรต่างๆ ได้ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้นกันดีกว่า

Related tracks

See all