گلهای تازه 127 - گلپایگانی

گلهای تازه 127 - گلپایگانی

golpa group

آهنگ : افشاری
با همکاری : حبیب الله بدیعی ، منصور صارمی ، جهانگیر ملک
شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست
میسوزم و میمیرم و فریاد رسی نیست
فریاد رس همچو منی کیست در این شهر
فریاد رسی نیست کسی را که کسی نیست
بیمارم و تب دارم …

Related tracks

See all