بي بي، بي حرم | هلالي زماني - انشودة عربي فارسي + کلمات

بي بي، بي حرم | هلالي زماني - انشودة عربي فارسي + کلمات

Hamed Zamani |حامد زماني

کلمات | Lyric :

به اسمت قسم تو قلبم حرم داری
دوسِت دارم و میدونم دوستم داری
سرم رو میذارم به پای تو مادر
تموم مادرها فدای تو مادر

ندارم تو دنیا کسی رو غیرتو
همیشه همرامه دعای خیرتو
به اسمت قسم تو قلبم حرم داری
دوسِت …

Related tracks

See all