به یک نگاه تو تطهیر میشود دل من

به یک نگاه تو تطهیر میشود دل من

IamR4SH

مگر ز دیدن تو سیر میشود دل من؟

Recent comments

  • vito

    vito

    · 4w

    به یک نگاه تو تطهیر میشود دل من

Avatar

Related tracks

See all