Major Robert Higiro akomeje kugaragaza ububi bwa Leta ya Kagame ikomeje kurangwa n'ubwicanyi

Major Robert Higiro akomeje kugaragaza ububi bwa Leta ya Kagame ikomeje kurangwa n'ubwicanyi

Ijwi ry'Ihuriro Nyarwanda

Major Robert Higiro akomeje kugaragaza ububi bwa Leta ya Kagame ikomeje kurangwa n'ubwicanyi mu gihugu ndetse no hanze

Related tracks

See all