Thế Giới Của Em

Thế Giới Của Em

The BROS

Chuỗi đêm nhạc và ẩm thực trên tầng cao giữa lòng thành phố
Saltus - Rooftop Gem Center | 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đakao, Q.1, TP. HCM
𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙤𝙣𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 - 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙤𝙙 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚
________
📍Kênh Sou…

Related tracks

See all