เริ่มต้นวางแผนการเงินกับลงทุนศาสตร์ EP02 : งบกำไรขาดทุนส่วนบุคคล

เริ่มต้นวางแผนการเงินกับลงทุนศาสตร์ EP02 : งบกำไรขาดทุนส่วนบุคคล

ลงทุนศาสตร์ - Investerest

ลงทุนศาสตร์ จะชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องการเงินในทุกๆ แง่มุม
ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพราะการเงินคือพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
แล้วเรามาเรียนรู้เรื่องการเงินไปด้วยกั…

Related tracks

See all