مجلس، مرکز همدلی یا کانون جنگ و بحران؟

مجلس، مرکز همدلی یا کانون جنگ و بحران؟

iranazadi

🔵مجلس، مرکز همدلی یا کانون جنگ و بحران؟
درحالیکه اعلام شده بود دور جدید مجلس در کنترل باندهای وحشی‌تر خامنه‌ای به ریاست نبویان و رسایی قرار می‌گیرد، روز گذشته مجلس رژیم پاسدار قالیباف را به ریاست یک سال آینده انتخاب کرد…

Related tracks

See all