ابقای قالیباف در ریاست مجلس یک تیر و دو نشان!

ابقای قالیباف در ریاست مجلس یک تیر و دو نشان!

iranazadi

ابقای قالیباف در ریاست مجلس یک تیر و دو نشان!
روز سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ محمد باقر قالیباف یک بار دیگر بعنوان رییس مجلس ابقا شد. تحلیلگران مسایل ایران می‌گویند که ابقای قالیباف به دستور خامنه ای صورت گرفت. برای بررسی چنین …

Related tracks

See all