اسرار به خون آغشته – قسمت هفتم

اسرار به خون آغشته – قسمت هفتم

iranazadi

کشتار۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد
سازمان عفو بین‌الملل اسامی افرادی را که مقام‌های ایرانی مدعی شده بودند وجود خارجی ندارند، از پیوست گزارش نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در بهمن ۱۳۶۷، استخراج کرده که در مجموع…

Related tracks

See all