نقش خلبانان نیروی هوایی در انقلاب ۵۷

نقش خلبانان نیروی هوایی در انقلاب ۵۷

iranazadi

🔵نقش خلبانان نیروی هوایی در انقلاب ۵۷
در ایام قبل از سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی و بویژه در روز ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ خلبانان نیروی هوایی چه می‌کردند؟ و چه طرحی برای جلوگیری از سرکوب مردم بوسیله گارد شاهنشاهی داشتند؟
همراه با سروا…

Related tracks

See all