احمدی نژاد و جست و خیز برای چشیدن مزه دهان خامنه ای!

احمدی نژاد و جست و خیز برای چشیدن مزه دهان خامنه ای!

iranazadi

احمدی نژاد و جست و خیز برای چشیدن مزه دهان خامنه ای!
محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین خامنه ای بلافاصله پس از مرگ رییسی برخی جست‌ و خیزها و حرکات را آغاز کرده است. محمود احمدی‌نژاد و طیف هواخواه او که از جانب باند غالب …

Related tracks

See all