هلاکت رئیسی و بحران جانشینی

هلاکت رئیسی و بحران جانشینی

iranazadi

🟠هلاکت رئیسی و بحران جانشینی
مجری: در باره هلاکت رئیسی و تاثیر استراتژیک آن روی دیکتاتوری خامنه‌ای این روز ها بسیار گفته شده. سوالی که پیش میاید اینکه چرا هلاکت یک آخوند ۶ کلاسه که صرفا به عنوان «گماشته» خامنه‌ای عمل م…

Related tracks

See all